Utbildning

AKH Metoden

För dig som möter våldsutsatta och vill utvecklas i ditt arbete. Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Samtalsmetod baserad på över 40 års erfarenhet

På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation och sexuellt våld. Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som kan kännas igen för de allra flesta vi möter. Vi har också sett att det är lyckosamt för de som söker hjälp och stöd att få en ökad kunskap om sina egna erfarenheter. Mot bakgrund av vår samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade samtalsmetoder som vi också utbildar i.

Samtalsmetoderna erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Om utbildningen och vad som ingår

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle.

Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

Processer och metoder

AKH Metoden

Vi har valt att dela upp metoden i två former för att på bästa sätt kunna anpassa dessa utifrån olika behov. De två olika formerna Våld i nära relation och Sexuellt våld har även två olika upplägg nämligen enskilda samtal och gruppsamtal.

Att leda samtal om sexuellt våld

Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer

Att leda enskilda samtal om våld i nära relation

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

Läs mer

Att leda samtalsgrupp om våld i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Läs mer

Såhär säger personer som gått utbildningen:

"Det känns som en nytändning att jobba med den här metoden."

”Att ha det här med sig kommer att underlätta mitt möte med våldsutsatta. Känner mig peppad att använda materialet i samtal. Det har varit lärorikt, tydligt och inspirerande.”

"Så mycket ny kunskap, lärdomar och insikter."

”Materialet i sig är så givande samt alla övningar. Verkligen en av de bästa kurser jag någonsin gått.”

Kommande utbildningstillfällen 2024

Har du frågor eller önskemål kring utbildning under 2024.
Vänligen kontakta oss på telefon: 08-644 09 20 eller på epost: utbildning@allakvinnorshus.org

Informationsmaterial

Beställ informationsmaterial gratis! Vi har informationsmaterial i olika former och storlekar och med olika innehåll. Beroende på vad din verksamhet tycker känns relevant utifrån er målgrupp eller vad du själv tycker är viktigt att dela så kan du välja mellan våra olika material eller beställa lite av varje.

Informationsmaterial