Utbildning

Att leda enskilda samtal

med personer som utsatts för våld i nära relation

En metod som passar oavsett om du är erfaren eller oerfaren

Är du ny i din roll innebär manualen en trygghet i och med att du kan följa den genom hela arbetet och få stöd i den tydliga grundstrukturen. Den underlättar arbetet med att sortera känslor och upplevelser och det subjektiva och svårbegripliga får större möjlighet att bli konkret. Med psykoedukation som en integrerad del av arbetet skapas förutsättningar för att ge klienten ökad insikt om olika aspekter av våldet och om bakomliggande maktfaktorer. Manualen ger dig vägledning i hur du alternerar mellan det psykoedukativa och det kurativa.

Är du en erfaren behandlare kan du hitta inspiration och nya vägar. Manualen ger dig en uppsättning teman, samtliga högst relevanta för våldsutsatta personer. De övningar och hemuppgifter som är kopplade till respektive tema ger fördjupad förståelse och hjälper dig att fånga upp klientens egna erfarenheter som underlag till de samtal som förs. Samtidigt är manualen ett flexibelt arbetsredskap som lämnar möjlighet och utrymme för dig att sätta din personliga prägel på samtalen.

Enskilda samtal

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

Om utbildningen

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Kontakta oss för mer information eller fyll i en intresseanmälan nedan.

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org

Kommande utbildningstillfällen 2024

Nedan finner du datum för utbildningstillfällen 2024. Vi kan skräddarsy utbildning och upplägg för er grupp så tveka inte att höra av er om inget av nedanstående datum passar er.