För ett liv fritt från våld.

AKH är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män, transpersoner och barn. Vi tar även emot medföljande husdjur.
Vi verkar också för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.

Vi finns här för dig

Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig!

Är du eller någon du känner utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld?

Läs mer

Skyddat boende

Vi erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och personer utsatta för sexuell exploatering.

Läs mer

Samtals-mottagning

Vi vänder oss till kvinnor, män och icke-binära som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation.

Läs mer
Utbildning

AKH Metoden

På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation och sexuellt våld. Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som kan kännas igen för de allra flesta vi möter. Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Våld i nära relation

Att leda enskilda samtal och samtalsgrupp med personer som utsatts för våld i nära relation. Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Läs mer

Sexuellt våld

Att leda enskilda samtal och samtalsgrupp med personer som utsatts för sexuellt våld. Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Läs mer

Stöd oss

Vi är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får har vi möjlighet att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld.

Läs hur