4 mars, 2024

Öppen mottagning

Samtal som inte kan vänta

Varje dag tar vi emot samtal från personer som är eller har varit utsatta för våld. Även om vår väntetid till samtal är relativt kort upplever vi att vissa samtal inte kan vänta. Det kan vara att situationen har förändrats eller förvärrats snabbt och känslan och att behovet av stöd är här och nu. Vi har därför öppnat upp för möjligheten att kunna få ett samtal på vår mottagning redan samma dag.

Behov av stöd snabbt

Vi hoppas att vi, på vår öppna mottagning, ska kunna möta upp de behov som inte kan vänta. Genom att få möjligheten att träffa en kurator i det akuta skedet kan antingen den akuta känslan lägga sig och/eller så kan personen få råd och stöd kring vart den kan söka sig vidare om ytterligare behov framkommer såsom behov av skydd eller annat stöd.

Vid akut och eventuellt farlig situation, ring polisen på 112!