Gåvor som förändrar

Stöd vår verksamhet

Tillsammans gör vi skillnad!

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra villkoren för våldsutsatta. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små. Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betyder eller har betytt mycket för dig. Vi skickar dig gärna ett fint gåvobevis.

Alla Kvinnors Hus har 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en kvalitetsstämpel och garanti för att pengar som kommer in används så effektivt som möjligt och återinvesteras i verksamheten.

Om gåvor!

En donation räcker långt

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig det stöd som erbjuds.

Ditt bidrag hjälper oss att hjälpa fler

Samtalsstöd är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till både vuxna och barn i vårt skyddade boende. På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd.

Visste du att du kan få pengar tillbaka?

Alla Kvinnors Hus är godkända som gåvomottagare av Skatteverket. För att få skatteavdrag måste din månadsgåva vara minst 200 kr.

Läs mer

För företag

Som företag kan du stödja AKH:s arbete på flera olika sätt. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag, stora som små. Även presentkort på kläder och mat som vi kan dela ut till de vuxna och barn som bor hos oss är varmt välkommet.

Läs hur

Hjälp oss att nå ut till fler!

Beställ informationsmaterial gratis! Vi har informationsmaterial i olika former och storlekar och med olika innehåll. Beroende på vad din verksamhet tycker känns relevant utifrån er målgrupp eller vad du själv tycker är viktigt att dela så kan du välja mellan våra olika material eller beställa lite av varje.