Hjälp oss nå ut till fler

Informationsmaterial

Vi har informationsmaterial i olika former och storlekar och med olika innehåll. Beroende på vad din verksamhet tycker känns relevant utifrån er målgrupp eller vad du själv tycker är viktigt att dela så kan du välja mellan våra olika material eller beställa lite av varje.

Tillsammans når vi ut till fler.

Det är inte bara en typ av person som är eller har varit utsatt för våld. Därför är det viktigt att det finns information tillgänglig på så många platser som möjligt för att den som är utsatt kan ta del av den och söka hjälp. Det kan vara i väntrummet på vårdcentralen, på en toalett på restaurangen eller hos frisören. Oavsett vilka kanaler du har, vill vi göra det så lätt som möjligt för fler att dela information om vår verksamhet. Vi erbjuder därför vårt material gratis för alla som vill beställa och sprida vidare.

Vill du veta mer om vår verksamhet eller sprida kunskap om våra verksamhetsdelar?

Här kan du även beställa allmän information om vår verksamhet eller specifikt om de delar du tycker är intressant. Det kan handla om gåvor, föreläsningar eller vår utbildning i vår samtalsmetod. Materialen skickas till önskad adress så snart som möjligt från dess att vi mottagit beställningen.

Olika material beroende användningsområde

Vilket passar dig?

Informationskort i visitkorts-format

Finns i sex olika utföranden: Våld i nära relation, Sexuellt våld, Heder, HBTQ+, Anhörig och 55+.

Ett litet smidigt kort som är lätt att lägga i fickan eller plånboken.

Nedan ett exempel på kortet för sexuellt våld:

Informationskort i vykorts-format

Tvåsidigt kort som vänder sig till personer som är utsatta för våld i nära relation

Allmän folder om AKH

En vikfolder med allmän information om AKH och vår verksamhet

Samtal som förändrar

En vikfolder om enskilda samtal

Samtalsgrupper som förändrar

Vikfolder om samtalsgrupper

Gåvor som förändrar

Vikfolder med information om hur du kan bidra till vår verksamhet

Kunskap som förändrar

Vikfolder om vikten av kunskap och information om våra föreläsningar

Information om AKH metoden

En vikfolder med all information om utbildning i vår samtalsmetod

Beställning tryckmaterial

Här kan du beställa det material du önskar.

Vänligen fyll i adressen dit du vill att vi skickat materialet.
Om du valt informationskort i visitkorts-format. Vilken eller vilka kort önskar du?