Stöd oss som företag

Tack vare er har vi möjlighet att hjälpa fler

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får från företag, privatpersoner och volontärer, har vi möjlighet att hjälpa många våldsutsatta, företrädesvis kvinnor och barn men även ickebinära och män, varje år.

Ni kan stötta på flera sätt

Som företag kan du stödja AKH:s arbete på flera olika sätt. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag, stora som små. Även presentkort på kläder och mat som vi kan dela ut till de vuxna och barn som bor hos oss är varmt välkommet.

Om ditt företag vill donera saker, såsom schampo, duschtvål, diskmedel, tvättmedel, vitvaror eller liknande tar vi tacksamt emot detta i mån av plats.

Hur används pengarna?

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig samtalsstöd.

Samtalsstödet är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till  både vuxna och barn i vårt skyddade boende. På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd.

Beställ informationsmaterial

Vi har informationsmaterial i olika former och storlekar och med olika innehåll. Beroende på vad din verksamhet tycker känns relevant utifrån er målgrupp eller vad du själv tycker är viktigt att dela så kan du välja mellan våra olika material eller beställa lite av varje.

Informationsmaterial

Kontakta oss

Vill ditt företag skänka något eller har frågor om vad vi är i behov av just nu?

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org