Alla Kvinnors Hus

Samtalsmottagning

Vi vänder oss till kvinnor, män och ickebinära som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation. Vi erbjuder även stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. Vi för inga journaler, vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym!

Vad vi erbjuder

På mottagningen erbjuder vi både individuella samtal och samtal i grupp. Vi inleder alltid med att undersöka vad dina önskemål och behov är för att säkerställa att vi kan ge dig det stöd du behöver. Vi erbjuder en individuell samtalsserie på upp till tio samtal.

Vi arbetar med utgångspunkt i våra egna samtalsmetoder för såväl individuella samtal som för samtalsgrupper. Vi pratar om våldet, vilka konsekvenser du kan uppleva och på vilket sätt du kan skapa dig en mer stabil plattform att gå vidare från. I samtal med barn tillämpas särskilt utformade pedagogiska metoder. För barn är det alltid kostnadsfritt att gå på mottagningen. För vuxna är kostnaden 200kr per samtal i en samtalsserie.

Samtalsstöd

Våra former av samtalsstöd

Enskilda samtal

I enskilda samtal träffar du en samtalsledare ca 8-10 tillfällen. Oavsett om du varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld/våldtäkt, vid ett eller upprepade tillfällen så anpassar vi samtalen utifrån dina behov. Om du inte pratat om det du varit med om tidigare kan enskilda samtal vara en bra start. En del kan vilja gå i samtalsgrupp efter att enskilda samtalen avslutats för att ta del av andras erfarenheter.

Läs mer

Samtalsgrupper

Genom att ta del av andras berättelser och erfarenheter av våld får du själv hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det du varit med om. Att gå i samtalsgrupp kostar 1500 kr för tolv tillfällen och då ingår även ett arbetsmaterial du kan använda också efter det avslutande samtalstillfället. På samtalsmottagningen erbjuder vi grupper för personer i alla åldrar som  utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld.

Läs mer

Närstående

Även omgivningen blir drabbad av våld. Att vara mamma, pappa, syskon, vän eller kollega till en person som utsätts för våld kan vara svårt och kantras av egna inre konflikter. Man vill hjälpa och ta ställning på samma gång. Vi erbjuder enskilda samtal och samtalsgrupp för närstående med syfte att ge fördjupad förståelse och verktyg att komma vidare.

Läs mer

Våldsutövare

Vi erbjuder samtal för dig vars handlingar går ut över personer i din närhet.

Läs mer

Behöver du träffa någon redan idag?


Ibland kan läget kännas akut svårt och att ett telefonsamtal inte räcker. Till vår öppna mottagning kan du ringa måndagar-torsdagar mellan kl 8.00 – 9.00. Du får då prata med en kurator för att tillsammans boka in en tid samma dag. Vi har ett begränsat antal öppna tider varje dag men skulle alla tider vara slut den dagen kan du ringa igen dagen efter och få en tid den dagen i stället.

Öppettider för tidsbokning till vår öppna mottagning:
Måndag – Torsdag, kl. 8.00 – 9.00

Kontakt:
08-644 09 20

Kontakta oss för råd & stöd

Vår samtalsmottagning är belägen i Stockholm. Vi erbjuder digitala samtal för personer som bor i övriga Sverige och du är välkommen att kontakta oss för stöd och rådgivning var du än bor.

Är du utsatt för våld eller är du orolig för någon annan? Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret nedan.

Telefon: 08-644 09 20

Intresseanmälan – Samtalsstöd

Vill du hellre att vi kontaktar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan.

Är det okej att skicka sms?(Obligatoriskt)
Är det okej att vi lämnar röstmeddelande när vi ringer?(Obligatoriskt)