Enskilda samtal & samtalsgrupp för närstående

Även omgivningen blir drabbad av våld. Att vara mamma, pappa, syskon, vän eller kollega till en person som utsätts för våld kan vara svårt och kantas av egna inre konflikter. Man vill hjälpa och ta ställning på samma gång.

Varför lämnar man inte en partner som utsätter en för våld?

Våld i nära relation är komplext och kan vara svårt för omgivningen att förstå.

Att vara närstående till en våldsutsatt person är utmanande. För att fullt ut förstå situationen och de val den utsatta personen gör behövs kunskap om våld och dess mekanismer. Ibland vill man som anhörig mer än personen själv, man vill hjälpa, skydda, åstadkomma snabb förändring. Det kan vara svårt att härbärgera sina egna känslor och reaktioner och bär man dessutom på egna erfarenheter av våld i någon form kan det vara upprivande att höra den närståendes berättelser.

En samtalskontakt ger dig som anhörig möjlighet att ventilera och hjälp att hantera dina egna känslor kring situationen.

Vi erbjuder enskilda samtal och samtalsgrupp för närstående med syfte att ge fördjupad förståelse för vad den utsatte går igenom samt verktyg att hantera sina egna känslor och samtidigt vara ett stöd för personen som är utsatt.

Stöd för anhöriga

Enskilda samtal eller samtalsgrupp

Enskilda samtal för närstående

Samtal för närstående fokuserar på att få en ökad förståelse för varför det blev som det blev. Vi ökar kunskapen om våldets förutsättningar och vilka uttryck våldshandlingar kan ta sig – allt från att bli förminskad och kränkt till att inte ha tillgång till sin egen ekonomi. Och framförallt, vi fokuserar på hur du som närstående kan hitta ett bättre sätt att förhålla dig, stå ut, sätta din gräns och att kunna vara ett så bra stöd som möjligt.

Samtalsgrupp för närstående

Fokuset är det samma i gruppen som i de enskilda samtalen. Med ett utbildande fokus träffar du andra med liknande erfarenheter. Du får själv berätta men också ta del av andras upplevelser och reflektioner. Tanken är att minska känslan av ensamhet och öka förståelsen för din egen och andras situation.

Våra öppettider

Samtalsmottagning

Personal är på plats och svarar i telefon mellan kl 8.30-16. Samtalsmottagningen är stängd röda dagar samt högtider som Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton.

Kontakt

Det går bra att ringa oss eller fylla i en intresseanmälan nedan.

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org

Intresseanmälan – Samtalsstöd

Vill du hellre att vi kontaktar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan.

Är det okej att skicka sms?(Obligatoriskt)
Är det okej att vi lämnar röstmeddelande när vi ringer?(Obligatoriskt)