Vad har hänt?

Aktuellt på Alla Kvinnors Hus

Uppdateringar om vår verksamhet.

I vår verksamhet jobbar vi brett med bland annat informationsspridning och opinionsbildning. Vi försöker att finnas på de plattformar som krävs för att nå ut till personer som behöver information om stödinsatser men även i sammanhang där vi kan påverka allmänheten och politiska beslut.

Här samlar vi nyheter från alla plattformar där vi är aktiva samt övriga aktuella händelser.

Årets julkalender på sociala medier

Se hela julkalendern på Alla Kvinnors Hus Instagram.