6 oktober, 2023

Alla Kvinnors Hus tilldelas Katarina Taikon-priset 2023

Katarina Taikon-priset

Katarina Taikon-priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.

 

Vinnare 2023

I år går priset till organisationen Alla kvinnors hus och skådespelaren Lindy Larsson.

Katarina Taikon-priset instiftades 2015 av Stockholms stad. Prissumman, som delas av pristagarna, är 100 000 kronor och ska uppmärksamma och belöna de människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.

Juryns motivering Alla Kvinnors Hus

”I arbetet mot mäns våld mot kvinnor är Alla kvinnors hus en livsviktig aktör som i både ord och handling står upp för alla människors rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Alla kvinnors hus erbjuder skyddat boende, samtalsstöd och rådgivning för kvinnor, män, ickebinära och barn. De tar även emot medföljande husdjur.

Förutom att ge oumbärlig hjälp till utsatta arbetar Alla kvinnors hus för att uppmärksamma frågorna politiskt. Föreningen verkar för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker och medier.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av våra största samhällsproblem och viktigaste jämställdhetsfrågor. Genom sitt outtröttliga arbete är Alla kvinnors hus en motor för livsnödvändig samhällsförändring.”

Stort tack för nomineringen och tack juryn för att ni valde just vår verksamhet!