Vad är våld?

Våld i en nära relation kan ta sig många olika uttryck. Gemensamt för de olika uttrycksformerna är att de alla syftar till att ta kontroll över sin partner.

Våld kan ta sig många olika uttryck!

Våld i en nära relation kan ta sig många olika uttryck. Gemensamt för de olika uttrycksformerna är att de alla syftar till att ta kontroll över sin partner. Det fysiska våldet är det mest synliga och därför kanske lättast att identifiera vid första anblicken. Bakom allt fysiskt våld förekommer dock alltid ett omfattande psykiskt våld och i regel också sexuellt våld i någon form.
Andra sätt att försöka kontrollera sin partner kan vara att utöva ekonomiskt våld, materiellt våld eller att genom försummelse se till att den utsatta personen inte får sina grundläggande behov tillgodosedda.

Med tiden normaliseras våld vilket betyder att gränserna för vad som kan passera flyttas. Det kan därför ibland vara svårt att själv avgöra vad man egentligen lever i. En tumregel kan vara att om du ens överväger att kontakta oss, har du troligtvis goda skäl att göra det.

Våld eskalerar med tiden

Det är sällan våld börjar med slag mot kroppen. Ibland utvecklar sig våldet aldrig och blir fysiskt men all typ av våld är skadligt på ett eller annat sätt. Anledningen till att man brukar prata om att våld normaliseras är för att det ofta kommer i små doser till en början och tillsynes svårt att sätta ord på. Det kan vara svartsjuka som till en början var lite charmigt eller att partnern pratar illa om personer i din närhet. Allt eftersom tiden går vänjer man sig och i takt med att våldet blir grövre reagerar man inte längre på det som man gjorde i början.

Behöver du prata med någon av våra kuratorer?

Ring oss på telefonnummer: 08-644 09 20

 

Vill du hellre att vi kontaktar dig?

Fyll i vårt digitala kontaktformulär så hör vi av oss till dig inom några dagar.