Det finns olika typer av våld

Andra våldstyper

De olika våldstyperna kombineras ofta

Våld kan se olika ut

Ekonomiskt våld

Att ta kontroll över den gemensamma ekonomin är ett effektivt sätt att begränsa sin partner. Att nekas insyn, att tvingas skriva på oönskade lån och krediter, att tvingas acceptera en skev fördelning av vab och föräldraledighet eller att tvingas redovisa varje spenderad krona är samtliga exempel på ekonomiskt våld.

Materiellt våld

Att förstöra inredning, ägodelar och personliga tillhörigheter. Inte sällan riktas våldet mot saker med affektionsvärde såsom foton på barnen, dagböcker och minnessaker.

Försummelse

Att försvåra tillvaron för en person som är i behov av särskild hjälp och omvårdnad. Att till exempel inte låta en sängliggande person komma upp och sköta sin hygien eller att undanhålla läkemedel och hjälpmedel.

Latent våld

Att vara utsatt för våld i en nära relation innebär att leva i ständig beredskap. Det kan innebära att alltid behöva ligga steget före, för att försöka förekomma eller undkomma våld med hjälp av olika strategier. Kanske har en specifik våldshändelse bara inträffat en enda gång, men påverkat så mycket att den ständigt är närvarande i tanken. Det kan sedan räcka med bara en blick från den våldsutövande personen för att påminna om vad han eller hon är kapabel till.

Ett annat exempel kan vara att inte få ha lösenord på sin epost, telefon etc. Våldsutövaren kanske inte alltid går igenom konversationer och samtalslistor men vetskapen om att det kan hända gör det omöjligt att kommunicera på ett privat sätt och medför att livsutrymmet krymper.

Att på det här sättet ständigt förhålla sig och leva med risken för nytt våld, definierar vi som latent våld.

Kontakta oss för råd & stöd

Personal är på plats och svarar i telefon mellan kl 8.30-16. Samtalsmottagningen är stängd röda dagar samt högtider som Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton.

Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Telefon: 08-644 09 20

Intresseanmälan – Samtalsstöd

Vill du hellre att vi kontaktar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan.

Är det okej att skicka sms?(Obligatoriskt)
Är det okej att vi lämnar röstmeddelande när vi ringer?(Obligatoriskt)