Om oss

Förening sedan 1978

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation.

Sveriges första kvinnojour

Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män och barn. Vi tar även emot medföljande husdjur. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.

Idag har vi cirka 380 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal.

Organisation

AKH:s högsta beslutande organ är årsmötet då våra ca 380 medlemmar väljer styrelseledamöterna. Posten som ordförande väljs på två år i taget. Av övriga ledamöter i styrelsen väljs hälften växelvis vartannat år. Styrelsen är föreningens högsta organ och består av ordförande, vice ordförande, kassör samt fyra till åtta övriga ledamöter. Den dagliga verksamheten är personalens ansvar under ledning av verksamhetschefen.

Ladda ner dokument

Här kan du ladda ner dokument om vår verksamhet

Beställ gratis informationsmaterial

Vi har informationsmaterial i olika former och storlekar och med olika innehåll. Beroende på vad din verksamhet tycker känns relevant utifrån er målgrupp eller vad du själv tycker är viktigt att dela så kan du välja mellan våra olika material eller beställa lite av varje.

Informationsmaterial