Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.

Alla Kvinnors Hus styrelse 2024 består av

Ordförande

Veronica Palm

 

Ledamöter

Camilla Graf Morin

Stephanie Ammerman

Meg Tiveus

Anne Edland

Cecilia Berg

Catharina Jilert

Jenny Boström

 

Företroendevald revisor

Eva Korsgren

 

Auktoriserad revisor

Marie Nordlander