Skyddat boende

Alla Kvinnors Hus erbjuder skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation och hedesrelaterat våld.

Om vårt skyddade boende

Vi har bedrivit skyddat boende sedan 1978 och har sedan dess samlat på oss en gedigen kunskapsbank kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld. För oss är det viktigt med kunskap och tillit vilket vi lägger stor vikt vid. Varje person som placeras i vårt boende får en skräddarsydd planering för att på bästa sätt tillgodose individens behov. Vi utför hot- och riskbedömningar utefter SARA, Patriark och FREDA.  Vi lägger stor vikt vid mötet med barnen varpå de alltid får tillgång till samtalsstöd. 

Vi har plats för 20 vuxna och deras medföljande barn i vårt skyddade boende, som består av 9 rum och 11 lägenheter, samtliga med självhushåll. 7 av lägenheterna är externa utslussningslägenheter.


Alla placeringar i vårt skyddade boende går via Socialtjänsten.
Vi kan tyvärr inte ta emot personer i aktivt missbruk.

Kort om verksamheten

Följande erbjuds vid placering

HVB

Vårt boende har HVB-tillstånd vilket inte förändrar vårt arbetssätt sedan tidigare i stort men är en kvalitetssäkring av verksamheten.

Personal dygnet runt

Vi har personal på plats dygnet runt, alla dagar i veckan vilket gör att vi kan ta emot personer i alla skyddsklasser.

Kontaktperson

Alla tilldelas en kontaktperson när de kommer till oss. Kontaktpersonen är behjälplig och stöttande både praktiskt och känslomässigt under hela placeringen.

Samtalsstöd

Både barn och vuxna får emotionellt stöd under tiden hos oss. Vi jobbar för att de boende skall få styrka att stå ut och stå kvar vid sitt beslut att lämna den destruktiva relationen.

Bearbetande samtal

I våra bearbetande samtal med vuxna utgår vi från vår egenutvecklade samtalsmetod för våld i nära relation och i samtal med barn tillämpar vi trappan-modellen.

Skyddat boende för män

I vårt skyddade boende tar vi även emot män som blivit utsatta för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld. Alla som bor hos oss erbjuds samma typ av stöd och har tillgång till de aktiviteter som vi anordnar.

Barnomsorg och skolundervisning

Alla barn som kommer till oss får samtalsstöd, precis som de vuxna. Vi har förskola med anställda pedagoger för de yngsta barnen och för barn i skolålder (åk.1 – gymnasiet) har vi anställd lärare som ger undervisning  på plats i det skyddade boendet.

Ateljé

Dagverksamheten fungerar som en naturlig och kreativ mötesplats där de boende får en meningsfull vardag och en tillhörighet i gruppen. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom målning, syverkstad m.m.

Mer om vårt skyddade boende

Husdjur

Det är tyvärr inte ovanligt att det förekommer våld eller hot om våld mot familjens husdjur. Många vågar inte lämna hemmet i rädsla för hur det ska bli för djuret när du inte är där och kan skydda. Vi tar därför emot medföljande husdjur. Vi har även rum och lägenheter där vi inte tar emot djur som istället är anpassade för allergiker.

SFI

Vår lärare undervisar inte bara barnen som bor hos oss utan även de föräldrar som vill förbättra det svenska språket. Oavsett om du är helt nybörjare eller har kommit en bit på väg så anpassar vi undervisningen till varje behov i en trygg miljö.

Lägenheter

Våra utslussningslägenheter är helt fristående från det skyddade boendet vilket gör att familjen får prova på en mer ”normal” boendemiljö men där de fortfarande har tillgång till stöd från en kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar främst med att stötta föräldern i sitt sökande efter boende, barnomsorg, arbete, SFI, praktik och studier.

Kontakt

För Socialtjänst gällande placering & övriga frågor:
08-644 09 20