Stöd vår verksamhet

Bli medlem i AKH

Genom att bli medlem stödjer du oss inte bara ekonomiskt. Du bidrar också till att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, män och deras barn, samt hjälper oss att förbättra deras villkor. Ett medlemskap löper över ett kalenderår och kostar 200 kronor.

Ditt medlemskap gör skillnad!

Varje år söker sig hundratals personer till vår verksamhet för att de utsätts eller har utsatts för våld i nära relation, sexuellt våld och hedersrelaterat våld. Vi arbetar med utgångspunkt att alla har rätt till stöd och hjälp samt oavsett om du själv är utsatt eller är närstående till en våldsutsatt person.

Genom att bli medlem stödjer du oss inte bara ekonomiskt. Du bidrar också till att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, män och deras barn, samt hjälper oss att förbättra deras villkor. Ett medlemskap löper över ett kalenderår och kostar 200 kronor.

Prenumerera som medlem

Det är lätt att glömma bort att förnya sitt medlemsskap en gång per år. Därför har vi underlättat för våra medlemmar genom att skapa möjligheten att prenumerera på medlemsskapet. Det innebär att du registrerar dina kontouppgifter och kommer debiteras 200 kr per år. Du kan när som helst höra av dig till oss och avsluta din prenumeration. Kontakta då oss på info@allakvinnorshus.org

Som medlem i AKH

Detta ingår i ditt medlemskap

Medlemsblad

Vårt medlemsblad skickas ut två gånger per år och innehåller nyheter och information om vår verksamhet.

Evenemang

Som medlem har du förtur till våra evenemang och såklart fri éntre. Vi bjuder även in medlemmar till särskilt utvalda föreläsningar.

Årsmöte

Alla medlemmar bjuds in till årsmötet. Det är ett tillfälle för dig som medlem att få djupare insyn i verksamheten och har möjlighet att påverka beslut.

Vill du inte bli prenumerant men ändå vara medlem?

Det går såklart att bli medlem utan att prenumerera. Du debiteras då 200 kr och ditt medlemskap gäller året ut. I början på det nya året skickar vi ut en påminnelse om att förnya ditt medlemskap. Om ingen ny inbetalning inkommer tas dina kontaktuppgifter bort från vårt medlemsregister och ditt medlemskap upphör.