För Privatpersoner

Ge ett ekonomiskt bidrag

Ditt bidrag gör att vi kan hjälpa fler mot ett liv fritt från hot och våld.

Skänk ett ekonomiskt bidrag

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra villkoren för våldsutsatta. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små.Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betyder eller har betytt mycket för dig. Vi skickar dig gärna ett fint gåvobevis.

Alla Kvinnors Hus har 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en kvalitetsstämpel och garanti för att pengar som kommer in används så effektivt som möjligt och återinvesteras i verksamheten.

Stort och varmt tack för din gåva!

Visste du att du kan få pengar tillbaks?

Alla Kvinnors Hus är godkända som gåvomottagare av Skatteverket. För att få skatteavdrag måste din månadsgåva vara minst 200 kr.

Andra donationssätt

Vill donera över BG eller Swish?

BG / PG

Skänk valfri engångssumma

Plusgiro: 900-4565

Bankgiro: 900 456-5

Swish

Swisha valfritt belopp till: