Visste du att du kan få pengar tillbaka?

Såhär funkar skatteavdrag för gåvor

Vem kan få skattereduktion för gåvor?

Privatpersoner som fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och som är skattskyldiga fullt ut i Sverige kan få skattereduktion för gåvor som skänkts till godkända gåvomottagare. Dödsbon har rätt till skattereduktion om gåvan getts före dödsfallet.

Vilka gåvobelopp krävs för att få skattereduktion?

För att få skattereduktion måste den enskilda gåvan vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år, till Alla Kvinnors Hus eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket.

Högsta beloppet som ger skattereduktion är 12 000 skänkta kronor (inkomstår 2022).

Hur mycket kan min skatt minskas?

Skattereduktionen är på 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 3 000 kronor per person och år (inkomstår 2022). Det motsvarar gåvor om totalt 12 000 kronor per år.

Måste hela summan på 2000 kr per år gå till Alla Kvinnors Hus?

Nej. Du kan skänka till olika organisationer, så länge du kommer upp i totalt 2000 skänkta kronor och har skänkt minst 200 kronor per tillfälle till organisationerna så har du möjlighet att få skattereduktion.

Kan jag få skattereduktion för alla typer av gåvor?

Nej. Skattereduktionen gäller bara för penninggåvor till organisationer som godkänts av Skatteverket. Skattereduktion gäller alltså inte för fysiska produkter såsom t-shirt, tygpåse eller annat som du kan köpa via oss.

Gåvan måste avse vetenskaplig forskning eller social hjälpverksamhet. Alla Kvinnors Hus är godkänd gåvomottagare för social hjälpverksamhet.

Du får dessutom bara skattereduktion om organisationen har fått ditt personnummer i samband med att du skänker gåvan. I dagsläget kan du därför inte få skattereduktion för gåvor till Alla Kvinnors Hus som du skänker genom Swish, inbetalningskort utan OCR-nummer, Facebook, Instagram eller begravningsbyråer.

Hur gör jag med deklarationen?

Alla Kvinnors Hus skickar in kontrolluppgift på alla gåvor som överstiger 200 kronor, förutsatt att vi har fått personnummer på den som har skänkt gåvan.

Kontrolluppgiften går till dig som givare och till Skatteverket och kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Skattereduktionen begär du alltså i inkomstdeklarationen för taxeringsåret året efter att du har skänkt gåvan.

Jag har skänkt en gåva anonymt. Kan jag ändå få skattereduktion?

Nej. För att Alla Kvinnors Hus ska kunna skicka kontrolluppgift till dig och Skatteverket, och du därmed ska kunna få skattereduktion, behöver vi veta vem du är genom att du lämnar ditt personnummer i samband med gåvan.

Du har självklart alltid rätt att lämna en gåva anonymt, men då kan Alla Kvinnors Hus alltså inte skicka någon kontrolluppgift.

Jag har gett en gåva med inte fått någon kontrolluppgift. Varför?

Kontrolluppgiften skickas ut senast i januari året efter det år som gåvan givits. Det kan alltså gå ett helt år innan du får någon kontrolluppgift. Detta förutsatt att du skänkt minst 200 kr och att vi har fått ditt personnummer i samband med gåvan.

Har du fler frågor om skattereduktion för gåvor?