Föreningen Alla Kvinnors Hus

Ekonomi

Vi är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får har vi möjlighet att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation.

AKH Ekonomi

AKH är en ideell förening utan vinstintresse. Vi ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads socialförvaltning. De styrande politikerna i Organisations- och föreningsutskottet fattar beslut om vårt verksamhetsbidrag. Varje år ansöker vi om bidrag från Landstinget och de senaste åren har vi fått särskilda utvecklingsmedel som fördelats via Länsstyrelsen.

UTÖVER OVANSTÅENDE BIDRAG KOMMER VÅRA INTÄKTER FRÅN:
  • Intäkter för boendeplatser i det skyddade boendet.
  • Intäkter från föreläsningar.
  • Årliga medlemsavgifter.
  • Ekonomiska bidrag från privatpersoner, föreningar, stiftelser och företag.

 

 

Stöd oss

Vi är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får har vi möjlighet att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation.

Stöd oss
För dig som vill veta mer

Ladda ner dokument