8 februari, 2024

Handledning

Möter du personer som utsatts för våld i nära relation?

Med över 45 års erfarenhet av samtal med personer som utsatts för våld har vi tagit fram metoder för att på bästa sätt möta de behov som finns. Kunskap om våld är den absolut viktigaste ingrediensen för en framgångsrik bearbetning men vi måste också vara ödmjuka inför vad vi tar emot och vad vi gör med det. Att arbeta med samtal där du lyssnar på svåra händelser kan vara en utmaning att hantera för dig som professionell. Allt ifrån hur du kan komma vidare i samtalet men också vad samtalen gör med dig själv.

Alla Kvinnors Hus erbjuder handledning för yrkesverksamma som möter personer som utsatts för våld. Vi skräddarsyr handledningen utifrån era behov.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-644 09 20 eller info@allakvinnorshus.org