Medlem som företag

Ditt företag kan göra skillnad!

Företagsmedlemskapet är ett sätt att visa era medarbetare och kunder att ni är delaktiga i arbetet mot våld i nära relation.

Som icke vinstdrivande och ideell organisation går pengarna direkt till verksamheten. Ju mer ekonomiskt stöd vi få desto fler stödsökande har vi möjlighet att hjälpa.

Tillsammans arbetar vi för att fler ska leva fria från våld, kontroll och hot!

Tre olika företagspaket

Stödföretag

10.000 kr – 49.999 kr

Ert företag/ organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tack-diplom och en banner till er hemsida som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

Vänföretag

Minst 50.000 kr / år

CHEFSSEMINARIUM

Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

SEMINARIUM MED ALLA MEDARBETARE OM VÅLD I NÄRA RELATION

Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan? Tid: 1,5 tim.

ÖVRIGT

Ert företag/organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Ni får även en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus, samt ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

Partnerföretag

Minst 100.000 kr / år

CHEFSSEMINARIUM

Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

CHEFSSTÖD

Personligt stöd hos Alla Kvinnors Hus när jag som ledare ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

SEMINARIUM MED ALLA MEDARBETARE OM VÅLD I NÄRA RELATION

Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan? Tid: 1,5 tim.

ÖVRIGT
  • Rätt att använda Alla Kvinnors Hus logotyp internt och externt enligt överenskommelse.
  • Ert företag/organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Ni får även en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus, samt ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

Kontakta oss

Har du frågor om våra företagsmedlemskap? Kontakta oss via telefon eller e-post.
Telefon: 08-644 09 20
E-post: info@allakvinnorshus.org