Utbildning

Att leda enskilda samtal & samtalsgrupp

med personer som utsatts för sexuellt våld.

Bakgrund

Till grund för metodhandboken ligger vetenskap och en mångårig samlad och beprövad erfarenhet av att arbeta med sexuellt utsatta personer. Metoden innehåller teman, övningar och förhållningssätt som vi ser är ett hjälpande sätt att arbeta på. Efter många års arbete med frågan kan vi med bestämdhet säga att det går att leva ett bra liv efter ett övergrepp. Övergreppet går inte att göra ogjort men det går att hitta ett förhållningssätt som gör övergreppet hanterbart. Kunskap, bekräftelse, tid och att giltiggöra erfarenheten stärker, skyddar och skapar acceptans.

Vår metod

Grundtanken med metoden är att samtala kring övergreppet med utgångspunkt i olika teman
som alla visat sig ha stor relevans. Oavsett den individuella upplevelsen av ett övergrepp finns
det en rad ämnen en utsatt person kan behöva arbeta igenom för att kunna gå vidare. Dessa
teman har återkommit i de tusentals berättelser vi lyssnat till under årens lopp.

Stödsökande får inledningsvis möjlighet att berätta om övergreppet. Vidare går vi in på vad
sexuellt våld är, vad definitionen av sexuellt våld är och i vilken omfattning det förekommer.
Konsekvenser av sexuellt våld och försvar är teman som ligger ganska tidigt i samtalsserien
då dessa ofta är återkommande ämnen. Därefter går samtalsledaren in på de olika känsloteman som finns i vår metod och som är relevanta att genomarbeta för att må bättre och kunna gå vidare. Alla teman är inte relevanta för varje enskild person men vår
erfarenhet visar att merparten är det. Vissa teman kan behöva arbetas igenom flera gånger
beroende på den enskildes behov. I seriens avslutande del arbetar vi med självstärkande och
nyorienterande övningar.

Enskilda samtal & samtalsgrupp om sexuellt våld

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av sexuellt våld.

Om utbildningen

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för personer utsatta för sexuellt våld.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Kontakta oss för mer information eller fyll i en intresseanmälan nedan.

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org

Kommande utbildningstillfällen 2024

Nedan finner du datum för utbildningstillfällen 2024. Vi kan skräddarsy utbildning och upplägg för er grupp så tveka inte att höra av er om inget av nedanstående datum passar er.