20/11/2024 – 22/11/2024

Att leda enskilda samtal & samtalsgrupp med personer som utsatts för sexuellt våld

För dig som vill utvecklas i ditt arbete med personer som utsatts för sexuellt våld

Den här metoden är särskilt framtagen för att hjälpa personer som utsatts för sexuellt våld en eller flertalet gånger men inte nödvändigtvis i en nära relation.

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.