AKH metoden

Våld i nära relation

Bakgrund

Den samtalsmetod som utgör grunden till detta material är essensen av Alla Kvinnors Hus mångåriga arbete med våld i nära relation. Metoden vilar på vetenskaplig grund, samlad och beprövad kunskap samt vår gedigna erfarenhet av att ge stöd och hjälp till våldsutsatta personer. Vi möter många våldsutsatta som blivit missförstådda i sammanhang där våldet gjorts ömsesidigt eller osynliggjorts. Vi ser också många professionella som är obekväma med att fråga om våld och övergrepp av rädsla för att inte kunna hantera svaret. Vår manualstyrda samtalsmetod med tillhörande utbildning erbjuder god kunskap om ämnet och att arbeta utifrån den är ett sätt att säkerställa kvaliteten på de samtal som erbjuds.

Enskilda samtal eller samtalsgrupp

Vi har valt att dela upp metoden för samtal med personer som utsatts för våld i nära relation. Den ena utbildningen erbjuden fördjupad kunskap och verktyg att hålla enskilda samtal och den andra utbildningen erbjuder en tydlig struktur för dig som vill hålla samtalsgrupp. Anledningen till uppdelningen är för att ämnet är stort och uppläggen skiljer sig så pass mycket.

Vi erbjuder rabatterat pris för den andra utbildningen om du till exempel redan gått ”Att leda enskilda samtal” och nu vill starta upp samtalsgrupper och önskar gå ”Att leda samtalsgrupp”.

Våld i nära relation

Läs mer om de två olika utbildningarna

Att leda enskilda samtal med personer som utsatts för våld i nära relation

Läs mer

Att leda samtalsgrupp med personer som utsatts för våld i nära relation

Läs mer

AKH metoden

Läs mer om AKH metoden, om dess bakgrund och hur den är uppbyggd.

AKH metoden