16/10/2024 – 18/10/2024

Att leda samtalsgrupp med personer som utsatts för våld i nära relation

För dig som vill leda samtalsgrupp med personer som utsatts för våld i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Intresseanmälan – Att leda samtalsgrupp

Denna kurs sträcker sig under tre hela dagar. Det ingår även två handledningstillfällen, dessa planeras med gruppen.