Utbildning

Att leda samtalsgrupp

med personer som utsatts för våld i nära relation

Samtalsgrupp

Genom att ta del av varandras berättelser och erfarenheter av våld får gruppmedlemmarna själva hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det dom varit med om.

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

Om utbildningen

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Kontakta oss för mer information eller fyll i en intresseanmälan nedan.

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org

Kommande utbildningstillfällen 2024

Nedan finner du datum för utbildningstillfällen 2024. Vi kan skräddarsy utbildning och upplägg för er grupp så tveka inte att höra av er om inget av nedanstående datum passar er.