OM ALLA KVINNORS HUS

  • Bildades 1978
  • 550 medlemmar
  • ca 40 aktiva volontärer
  • 20 anställda
  • 20 boendeplatser
  • 109 vuxna och 142 barn bodde i vårt skyddade boende under 2019
  • Innehar 90-konto

AKH är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Vi ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män och barn. Vi tar även emot medföljande husdjur. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.
 
Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa god kvalitet så genomgår samtliga volontärer en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.

 

Org.nr:  802016-5463 
Bankgiro:  900-4565
Plusgiro: 90 04 56-5
Swish: 123 900 45 65

 

LÄS MER OM: