SAMTALSMOTTAGNING

Vi vänder oss till kvinnor, män och ickebinära som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation. Vi erbjuder även stöd till personer som utsatts för sexuellt våld.
Vi för inga journaler, vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym! 

VAD VI ERBJUDER

På mottagningen erbjuder vi både individuella samtal och samtal i grupp. Vi inleder alltid med att undersöka vad dina önskemål och behov är för att säkerställa att vi kan ge dig det stöd du behöver. Vi erbjuder en individuell samtalsserie på upp till tio samtal.

Vi arbetar med utgångspunkt i våra egna samtalsmetoder för såväl individuella samtal som för samtalsgrupper. Vi pratar om våldet, vilka konsekvenser du kan uppleva och på vilket sätt du kan skapa dig en mer stabil plattform att gå vidare från. I samtal med barn tillämpas särskilt utformade pedagogiska metoder. För barn är det alltid kostnadsfritt att gå på mottagningen. För vuxna är kostnaden 200kr per samtal i en samtalsserie.

ENSKILDA SAMTAL

I enskilda samtal träffar du en samtalsledare ca 8-10 tillfällen. Oavsett om du varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld/våldtäkt, vid ett eller upprepade tillfällen så anpassar vi samtalen utifrån dina behov. Om du inte pratat om det du varit med om tidigare kan enskilda samtal vara en bra start. En del kan vilja gå i samtalsgrupp efter att enskilda samtalen avslutats för att ta del av andras erfarenheter.  Läs mer >>


SAMTALS-
GRUPPER

Genom att ta del av andras berättelser och erfarenheter av våld får du själv hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det du varit med om. Att gå i samtalsgrupp kostar 1500 kr för tio tillfällen och då ingår även ett arbetsmaterial du kan använda också efter det avslutande samtalstillfället. På samtalsmottagningen erbjuder vi grupper för personer i alla åldrar som  utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld.

Läs mer om vilka samtalsgrupper vi erbjuder >>

NÄRSTÅENDE

Även omgivningen blir drabbad av våld. Att vara mamma, pappa, syskon, vän eller kollega till en person som utsätts för våld kan vara svårt och kantras av egna inre konflikter. Man vill hjälpa och ta ställning på samma gång. Vi erbjuder enskilda samtal och samtalsgrupp för närstående med syfte att ge fördjupad förståelse och verktyg att komma vidare.

Läs mer om vår utbildningsgrupp för närstående>>

VÅLDSUTÖVARE

Vi erbjuder stödsamtal för dig vars handlingar går ut över personer i din närhet.

Läs mer >>


KONTAKTA OSS FÖR STÖD & RÅD

Telefon: 08-644 09 20
mån-fre kl 8.30-16.00

EPOST
Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Du kan själv välja om du vill bli kontaktad per telefon eller e-post.

VIKTIG INFORMATION

Vi tar fortsatt emot personer för samtalsstöd på vår samtalsmottagning där vi har rutiner som följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. För den som önskar erbjuder vi även stöd per skype/telefon.