SAMTALSMOTTAGNING

Vi vänder oss till alla som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation. Vi erbjuder även stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. 
Vi för inga journaler, vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym!

TELEFON: 08-644 09 20

TELEFONTIDER:
måndag-fredag
09:00-17.00 och 18.00-20.00
lördag-söndag
11:00-13:00

INTRESSEANMÄLAN VIA FORMULÄR
Du kan även göra intresseanmälan till vår samtalsmottagning direkt via formulär här på hemsidan. Du blir då uppringd inom en vecka.
Gör intresseanmälan här >>

VIKTIG INFORMATION

Vi tar fortsatt emot personer för samtalsstöd på vår samtalsmottagning där vi har rutiner som följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. För den som önskar erbjuder vi även stöd per skype/telefon.

VAD VI ERBJUDER

På mottagningen erbjuder vi både individuella samtal och samtal i grupp. Vi inleder alltid med att undersöka vad dina önskemål och behov är för att säkerställa att vi kan ge dig det stöd du behöver. Vi erbjuder en individuell samtalsserie på upp till tio samtal.

Vi arbetar med utgångspunkt i våra egna samtalsmetoder för såväl individuella samtal som för samtalsgrupper. Vi pratar om våldet, vilka konsekvenser du kan uppleva och på vilket sätt du kan skapa dig en mer stabil plattform att gå vidare från. I samtal med barn tillämpas särskilt utformade pedagogiska metoder. För barn är det alltid kostnadsfritt att gå på mottagningen. För vuxna är kostnaden 100kr per samtal i en samtalsserie.

SAMTALSGRUPPER

Genom att ta del av andras berättelser och erfarenheter av våld får du själv hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det du varit med om. Att gå i samtalsgrupp kostar 900kr för tio tillfällen och då ingår även ett arbetsmaterial du kan använda också efter det avslutande samtalstillfället. På samtalsmottagningen erbjuder vi grupper för personer i alla åldrar som  utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld. 

Läs mer om vilka samtalsgrupper vi erbjuder >>

ANHÖRIGUTBILDNING

Att vara anhörig och närstående till en person som blir utsatt för våld i nära relation är inte bara ovisst och oroande, det kan vara nog så frustrerande att stå vid sidan av och se hur personen till synes väljer att bli behandlad illa. Det är inte lätt att förstå vilka mekanismer som ligger bakom att personen faktiskt stannar kvar i relationen. Eller hur den till och med kan sakna sitt ex fastän det gått så lång tid – man borde ju vara glad när det äntligen är över, eller? Det är en utmaning att stå vid sidan av och betrakta när det enda du vill är att din person ska fatta rätt beslut. 

Läs mer om vår anhörigutbildning>>