SAMTALSMOTTAGNING

Vi vänder oss till kvinnor, män och ickebinära som är eller har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling i nära relation. Vi erbjuder även stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. 
Vi för inga journaler, vi har tystnadslöfte och du kan vara anonym!

TELEFON: 08-644 09 20

TELEFONTIDER:
måndag-fredag
09:00-17.00*

INTRESSEANMÄLAN VIA FORMULÄR
Du kan även göra intresseanmälan till vår samtalsmottagning direkt via formulär här på hemsidan. Du blir då uppringd inom en vecka.
Gör intresseanmälan här >>


*Om du är i behov av stöd utanför våra öppettider är du välkommen
att ringa Kvinnofridslinjen på telefon: 020-50 50 50

VIKTIG INFORMATION

Vi tar fortsatt emot personer för samtalsstöd på vår samtalsmottagning där vi har rutiner som följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. För den som önskar erbjuder vi även stöd per skype/telefon.

VAD VI ERBJUDER

På mottagningen erbjuder vi både individuella samtal och samtal i grupp. Vi inleder alltid med att undersöka vad dina önskemål och behov är för att säkerställa att vi kan ge dig det stöd du behöver. Vi erbjuder en individuell samtalsserie på upp till tio samtal.

Vi arbetar med utgångspunkt i våra egna samtalsmetoder för såväl individuella samtal som för samtalsgrupper. Vi pratar om våldet, vilka konsekvenser du kan uppleva och på vilket sätt du kan skapa dig en mer stabil plattform att gå vidare från. I samtal med barn tillämpas särskilt utformade pedagogiska metoder. För barn är det alltid kostnadsfritt att gå på mottagningen. För vuxna är kostnaden 200kr per samtal i en samtalsserie.

SAMTALSGRUPPER

Genom att ta del av andras berättelser och erfarenheter av våld får du själv hjälp att synliggöra mönster och bearbeta det du varit med om. Att gå i samtalsgrupp kostar 900kr för tio tillfällen och då ingår även ett arbetsmaterial du kan använda också efter det avslutande samtalstillfället. På samtalsmottagningen erbjuder vi grupper för personer i alla åldrar som  utsatts för våld i nära relation och/eller sexuellt våld. 

Läs mer om vilka samtalsgrupper vi erbjuder >>

UTBILDNINGSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDE

Drabbad är inte bara den som är utsatt för våld i nära relation. Ovissheten och oron delas av alla som anar vad som faktisk pågår, de som står nära och vill hjälpa. Men hur då? Ofta brottas närstående med egna inre konflikter. Det är en utmaning att nå fram! Därför behövs en utbildningsgrupp för närstående. Så man får fördjupad förståelse och verktyg att komma vidare.

Läs mer om vår utbildningsgrupp för närstående>>