SKÄNK ETT EKONOMISKT BIDRAG

Som ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd. Det hjälper oss att förbättra villkoren för våldsutsatta. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små.

Skänk en gåva för att hedra, minnas eller fira någon som betyder eller har betytt mycket för dig. Vi skickar dig gärna ett fint gåvobevis.
 
Alla Kvinnors Hus har 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en kvalitetsstämpel och garanti för att pengar som kommer in används så effektivt som möjligt och återinvesteras i verksamheten.

Stort och varmt tack för din gåva!

Swish

Swisha valfritt belopp till
123 900 45 65

PG & BG

Plusgiro: 90 04 56-5
Bankgiro: 900-4565

FACEBOOK

På Facebook kan du välja att starta en insamling till Alla Kvinnors Hus.

Webbutik

GÅVOBEVIS

Om du önskar ett gåvobevis är du välkommen att  
kontakta oss på: media@allakvinnorshus.org

Ange i mailet vem gåvobeviset ska skickas
till samt om du önskar få det per post eller digitalt.


STÖD OSS