25 september, 2023

Nu kan du bli månadsgivare!

Ditt bidrag hjälper oss att hjälpa fler

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i vårt skyddade boende. På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Vad går pengarna till?

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig det stöd som erbjuds.

Samtalsstöd är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till både vuxna och barn i vårt skyddade boende. På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd.

Bli månadsgivare idag!