FÖR DIG SOM MÖTER VÅLDSUTSATTA OCH VILL UTVECKLAS I DITT ARBETE

På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation och sexuellt våld. Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som kan kännas igen för de allra flesta vi möter. Vi har också sett att det är lyckosamt för de som söker hjälp och stöd att få en ökad kunskap om sina egna erfarenheter. Mot bakgrund av vår samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade samtalsmetoder som vi också utbildar i.

Samtalsmetoderna erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

METODEN FINNS I TVÅ FORMER:

-Att leda samtalsgrupp och enskilda samtal med personer som utsatts för sexuellt våld.

- Att leda enskilda samtal och samtalsgrupp med personer
som utsatts för våld i nära relation.


MÅLGRUPP

Utbildningarna vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation och/eller sexuellt våld. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

VI KOMMER TILL ER!

Önskar ni att vi kommer till er stad med vår metodutbildning?
Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar för er.

Kontakta gärna oss för prisförslag.

OBS! Med anledning av rådande omständigheter i och med Covid-19 erbjuder vi även våra metodutbildningar digitalt på distans.

Datum för kommande utbildningstillfällen 2023

Vi kan skräddarsyr utbildningstillfällen och upplägg för er grupp så tveka inte att höra av er om ingen av nedanstående datum passar er.

Att leda enskilda samtal
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 6-8/9 - 2023 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

Att leda enskilda samtal
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 6-8/11 - 2023 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

Att leda samtalsgrupp
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 27-29/9 - 2023 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

Att leda samtalsgrupp
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 4-6/12 - 2023 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

Att leda enskilda samtal & samtalsgrupp
med personer som utsatts för sexuellt våld

Datum: 16-18/10 - 2023 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

INTRESSEANMÄLAN

Via telefon eller mail

utbildning@allakvinnorshus.org
08-644 09 20