FÖR DIG SOM MÖTER VÅLDSUTSATTA OCH VILL UTVECKLAS I DITT ARBETE

På Alla Kvinnors Hus har vi under 40 år arbetat med våld i nära relation och sexuellt våld. Med grund i vår långa erfarenhet har vi kunnat synliggöra teman som kan kännas igen för de allra flesta vi möter. Vi har också sett att det är lyckosamt för de som söker hjälp och stöd att få en ökad kunskap om sina egna erfarenheter. Mot bakgrund av vår samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade samtalsmetoder som vi också utbildar i.

Samtalsmetoderna erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå någon av våra utbildningar får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

METODEN FINNS I TRE FORMER:

- Att leda samtalsgrupp med personer
som utsatts för våld i nära relation.

-Att leda samtalsgrupp och enskilda samtal med personer som utsatts för sexuellt våld.

- Att leda enskilda samtal för personer
som utsatts för våld i nära relation.

MÅLGRUPP

Utbildningarna vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation och/eller sexuellt våld. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

VI KOMMER TILL ER!

Önskar ni att vi kommer till er stad med vår metodutbildning?
Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar för er.

OBS! Med anledning av rådande omständigheter i och med Covid-19 erbjuder vi våra metodutbildningar digitalt på distans.

FRÅGOR?

utbildning@allakvinnorshus.org
076 - 032 69 05