ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL

för personer som utsatts för våld i nära relation

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

Frågor?

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. 
Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

DATUM 2021

UTBILDNINGSTILLFÄLLE
2-4 februari 2021, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
8 april 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
6 maj 2021, kl. 13:00-16:00

PLATS

Stockholm (alt. på distans)

PRIS

28000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar.

ANMÄLAN

Utbildningsstart 2 februari 2021. 
Anmäl dig här >>
(Sista anmälningsdag 2 januari 2021)

Observera att handledningstillfällena är obligatoriska.