SKYDDAT BOENDE

AKH erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som
utsatts för
 våld i nära relation och hedersrelaterat våld.  
  • Vi tar emot kvinnor, män, icke binära, deras barn och
    medföljande husdjur. 
  • Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt. 
  • Vi tar främst emot placeringar via socialtjänsten.

PLACERING OCH ÖVRIGA FRÅGOR
TELEFON: 08-644 09 25
E-POST: boendet@allakvinnorshus.org

AKH erbjuder även skyddat boende för personer som utsätts för våld, tvång och övergrepp i prostitution eller annan sexuell exploatering. Läs mer här>>

VIKTIG INFORMATION

Vi tar emot placeringar på vårt skyddade boende precis som vanligt.
På boendet har vi rutiner som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

OM VÅRT SKYDDADE BOENDE

ANTAL PLATSER
Vi har plats för 20 vuxna och deras medföljande barn i vårt skyddade boende, som består av 9 rum
och 11 lägenheter, samtliga med självhushålll. 7 av lägenheterna är externa utslussningslägenheter.

PERSONAL DYGNET RUNT
Vi har personal dygnet runt på vårt skyddade boende tar emot akuta skyddsplaceringar dygnet runt.

SKYDDAT BOENDE FÖR MÄN
I vårt skyddade boende tar vi även emot män som
blivit utsatta för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.


HUSDJUR

I vårt boende finns plats för medföljande husdjur.

KONTAKTPERSON
Alla som kommer till oss tilldelas en kontaktperson från Alla Kvinnors Hus som ger stöd under hela vistelsen. Vi ger praktiskt hjälp med exempelvis ansökningar, kontakt med myndigheter etc.

STÖDSAMTAL

Både barn och vuxna får samtalsstöd under tiden hos oss. I samtal med vuxna utgår vi från vår egenutvecklade samtalsmetod för våld i nära relation och i samtal med barn tillämpar vi trappan-modellen.

DAGVERKSAMHET

Dagverksamheten fungerar som en naturlig och kreativ mötesplats där de boende får en meningsfull vardag och en tillhörighet i gruppen. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom målning, syverkstad m.m.

BARNOMSORG OCH SKOLA
Alla barn som kommer till oss får en egen kontakt-person och samtalsstöd, precis som de vuxna. Vi har förskola med anställda pedagoger för de yngsta barnen och för barn i skolålder (åk.1 - gymnasiet) har vi en anställd lärare som ger skolundervisning  på plats i det skyddade boendet.

UTSLUSSNINGSLÄGENHETER
Våra utslussningslägenheter är helt fristående från det skyddade boendet vilket gör att familjen får prova på en mer "normal" boendemiljö men där de fortfarande har tillgång till stöd från en kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar främst med att stötta föräldern i sitt sökande efter boende, barnomsorg, arbete, SFI, praktik och studier.


ÖVRIGT
Vi tar inte emot personer med ett aktivt missbruk.