STYRELSE

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.

STYRELSEN 2020

Ordförande
Veronica Palm

Vice ordförande
Britt Rozenthal


Kassör

Katrin Nyström

Ledamot
Camilla Graf Morin


Ledamot
Cecilia Broström Waller

Ledamot
Christina Mansfeldt

Ledamot
Meg Tiveus 

Ledamot
Anne Edland


Förtroendevald revisor
Eva Korsgren

Auktoriserad revisor
Marie Nordlander

LÄS MER OM: