STYRELSE

Styrelsen utses av medlemmarna på årsmötet och beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år.

STYRELSEN 2021

ORDFÖRANDE

Veronica Palm

VICE ORDFÖRANDE

Britt Rozenthal

KASSÖR

Karin Nyström

LEDAMÖTER

Camilla Graf Morin
Christina Mansfeldt

Meg Tiveus
Anne Edland

FÖRTROENDEVALD REVISOR

Eva Korsgren

AUKTORISERAD REVISOR

Marie Nordlander