EKONOMIAKH är en ideell förening utan vinstintresse. Vi ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads socialförvaltning. De styrande politikerna i Organisations- och föreningsutskottet fattar beslut om  vårt verksamhetsbidrag. Varje år ansöker vi om bidrag från Landstinget och de senaste åren har vi fått särskilda utvecklingsmedel som fördelats via Länsstyrelsen.UTÖVER OVANSTÅENDE BIDRAG KOMMER VÅRA INTÄKTER FRÅN:
  • Intäkter för boendeplatser i det skyddade boendet.
  • Intäkter från föreläsningar.
  • Årliga medlemsavgifter.
  • Ekonomiska bidrag från privatpersoner, föreningar, stiftelser och företag.  • Årsredovisning

    STÖD VÅRT ARBETE

    Vi är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt  stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får har vi möjlighet att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation.