VAD ÄR VÅLD?

Våld i en nära relation kan ta sig många olika uttryck. Gemensamt för de olika uttrycksformerna är att de alla syftar till att ta kontroll över sin partner. Det fysiska våldet är det mest synliga och därför kanske lättast att identifiera vid första anblicken. Bakom allt fysiskt våld förekommer dock alltid ett omfattande psykiskt våld och i regel också sexuellt våld i någon form.
Andra sätt att försöka kontrollera sin partner kan vara att utöva ekonomiskt våld, materiellt våld eller att genom försummelse se till att den utsatta personen inte får sina grundläggande behov tillgodosedda.
Med tiden normaliseras våld vilket betyder att gränserna för vad som kan passera flyttas. Det kan därför ibland vara svårt att själv avgöra vad man egentligen lever i. 
En tumregel kan vara att om du ens överväger att kontakta oss, har du troligtvis goda skäl att göra det.


KONTAKT FÖR STÖD & RÅD

Telefon: 08-644 09 20

mån-fre, kl 8.30 - 16.00


EPOST
Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Du kan själv välja om du vill bli kontaktad per telefon eller e-post.