VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DU HÖR ORDET VÅLDTÄKT?

En vanlig bild är att våldtäkt innebär att bli överfallen av en främmande person på en avlägsen plats. Så kan det se ut, men i de flesta fall sker våldtäkten inomhus och förövaren är någon du redan känner eller är/har varit tillsammans med.

Det som avgör är frivilligheten och din känsla. Har du blivit pressad eller tvingad till sexuella handlingar i någon form? Det spelar ingen roll om ni haft sex tidigare, hur er relation ser ut eller hur du reagerat efteråt. Allt som du inte samtyckt till är sexuellt våld, även om du t. ex. inledningsvis velat ha sex och sedan velat avbryta.

Hur man mår efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld kan variera, men det är vanligt att försöka leva som vanligt och låtsas som att inget har hänt. Ofta kommer reaktionen några månader efteråt, t. ex. i form av ångest, mardrömmar och återupplevande av situationen. Det är vanligt att känna skam, skuld och kanske äckelkänslor inför sin egen kropp. Att prata med någon om det som hänt brukar vara avgörande för det fortsatta måendet. 

På vår samtalsmottagning kan du få stöd antingen i form av enskilda samtal eller samtalsgrupp. Att delta i en samtalsgrupp innebär att möta andra med liknande erfarenheter. Att känna igen sig i varandras berättelser brukar kunna öka förståelsen för sig själv och sina reaktioner, minska skuld- och skamkänslor och göra att man inte känner sig lika ensam.

I våra samtalsgrupper kombinerar vi en edukativ del och en kurativ del där du får möjlighet att öka din kunskap om sexuellt våld och metodiskt arbeta igenom dina erfarenheter.


KONTAKTA OSS FÖR STÖD & RÅD

Telefon: 08-644 09 20

mån-fre, kl 8.30 - 16.00


EPOST
Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Du kan själv välja om du vill bli kontaktad per telefon eller e-post.