PSYKISKT VÅLD

Psykiskt våld är det vanligast förekommande och utgör en slags grund för övriga typer av våld. Det går ut på att begränsa partnerns livsutrymme genom att kontrollera och isolera, och att underminera självkänslan genom att kränka, skrämma eller hota.

Det psykiska våldet kan bestå av allt från subtila handlingar till grova hot, inklusive dödshot och suicidhot. Exemplen är oräkneliga. Det kan innebära känslomässig utpressning eller bestraffningar av olika slag, till exempel att bli behandlad med tystnad eller att tvingas delta i timslånga diskussioner och kanske därmed nekas sömn och återhämtning. Det kan bestå av verbala kränkningar som att bli kallad hora, dålig mamma eller psykiskt sjuk. Vanligt är att inte få ha lösenord på telefon och dator, att tvingas vara konstant tillgänglig och inte sällan utnyttjar våldsutövaren förtroenden och personliga svårigheter för att skuld- och skambelägga.

Genom att den våldsutövande personen växlar mellan våld och värme skapas ett sammanhang som är mycket förvirrande för den utsatta personen och ibland kan det psykiska våldet upplevas som abstrakt och svårt att identifiera. Kanske uttrycks till exempel inga konkreta förbud, men genom mer eller mindre subtila handlingar låter våldsutövaren sin partner förstå att det inte går att träffa sina vänner utan konsekvenser.


KONTAKTA OSS FÖR STÖD & RÅD

Telefon: 08-644 09 20
mån-fre kl 8.30-16.00

EPOST
Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Du kan själv välja om du vill bli kontaktad per telefon eller e-post.