KOSTNADSFRI FÖRELÄSNING FÖR SKOLOR


HUR STOPPAR VI TAFSARDAGAR?
Ni har säkert hört talas om tafsardagen. Oavsett om dagen bara är ett rykte eller ej så är det en företeelse att ta på allvar och vi vuxna måste tillsammans ta vårt ansvar för att unga människor får sunda värderingar och bra förutsättningar att utvecklas till jämställda vuxna. Skolan som är den instans där unga till stor del formas och tillbringar sin vardag behöver rusta sig för att möta vår samhällsutveckling.

Vi på AKH har i över 40 år arbetat med frågor som rör sexuellt våld och våld i nära relationer. Vi har genom åren mött tusentals utsatta unga och vuxna och vi vet vad det handlar om. Därför erbjuder vi nu skolor kostnadsfria föreläsningar om det sexuella våldet och
dess konsekvenser som ett led i att förbereda och stärka personalen i arbetet mot den sexuella miljö många skolungdomar utsätts för. En vardag där ord som hora och fitta är vardagsmat. Vår föreläsning ger er förhöjd kunskap om hur man som viktig vuxen möter eleverna i dessa frågor.

OM FÖRELÄSNINGEN

Vi går grundläggande igenom det sexuella våldet och dess konsekvenser samt hur
man som vuxen bemöter ungdomar kring dessa frågor.

PLATS
Föreläsningen sker på plats eller digitalt.

DATUM
Kontakta oss så bestämmer vi gemensamt ett datum som passar.

FÖRELÄSNINGENS LÄNGD
Ca 2h inkl. tid för frågor.


KONTAKT

Telefon: 08-644 09 20
mån-fre kl 8.00-16.30