ATT LEDA SAMTALSGRUPP

med personer som utsatts för våld i nära relation


Att delta i en samtalsgrupp innebär att vara i ett sammanhang där det under trygga former erbjuds en möjlighet att sätta ord på känslor och därmed bearbeta sina upplevelser av våld och hot. I en samtalsgrupp får gruppdeltagarna hjälp att förstå hur man påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta med sig själva och att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Det som gör arbetet i grupp unikt är möjligheten att ta del av och känna igen sig i varandras erfarenheter.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.


OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till personer som i sin yrkesutövning möter människor utsatta för våld i nära relation.
Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Att leda samtalsgrupp
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 25/1 - 27/1 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.

Att leda samtalsgrupp
med personer som utsatts för våld i nära relation

Datum: 29/3 - 31/3 (tre hela dagar)

Det ingår även två handledningstillfällen. Dessa planeras med gruppen.


FRÅGOR?

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05