ATT LEDA SAMTALSGRUPP

för personer som utsatts för våld i nära relation

Att delta i en samtalsgrupp innebär att vara i ett sammanhang där det under trygga former erbjuds en möjlighet att sätta ord på känslor och därmed bearbeta sina upplevelser av våld och hot. I en samtalsgrupp får gruppdeltagarna hjälp att förstå hur man påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta med sig själva och att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Det som gör arbetet i grupp unikt är möjligheten att ta del av och känna igen sig i varandras erfarenheter.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

FRÅGOR?
utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till personer som i sin yrkesutövning möter människor utsatta för våld i nära relation.
Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

DATUM 2021

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 
16-18 februari 2021, kl. 09:00-16:00
Handledning:
22 april 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning:
20 maj 2021, kl 13:00-16:00

PLATS

Stockholm (alt. på distans)

PRIS

23000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar.

ANMÄLAN

Utbildningsstart 16 februari 2021. 
Anmäl dig här >>
(Sista anmälningsdag 16 januari 2021)

Observera att handledningstillfällena är obligatoriska.