ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL OCH SAMTALSGRUPP

med personer som utsatts för sexuellt våld


Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av sexuellt våld.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för personer utsatta för sexuellt våld.


MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för sexuellt våld.
Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

FRÅGOR?

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05


DATUM 

UTBILDNINGSTILLFÄLLE HT 2021
12-14 oktober 2021, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
7 december 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
11 januari 2022, kl. 13:00-16:00

Observera att handledningstillfällena är obligatoriska.

ANMÄLAN

Utbildningsstart 12 oktober 2021
Anmäl dig här >>
(Sista anmälningsdag 12 september 2021)  

PLATS

Stockholm (alt. på distans)