ATT LEDA ENSKILDA SAMTAL
OCH SAMTALSGRUPP

för personer som utsatts för sexuellt våld

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Genom att gå vår utbildning i att leda samtal för personer som utsatts för sexuellt våld får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av sexuellt våld.

Frågor?

utbildning@allakvinnorshus.org
076-032 69 05

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod och modell. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för personer utsatta för sexuellt våld.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för sexuellt våld
Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

DATUM 2020

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2020.
20 - 22 oktober 2020, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
21 januari 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
25 februari 2021, kl. 09:00-12:00


UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2021.
9 - 11 mars 2021, kl. 09:00-16:00
Handledning 1:
20 maj 2021, kl. 09:00-12:00
Handledning 2:
17 juni 2021, kl. 09:00-12:00

PLATS

Stockholm (alt. på distans)

PRIS

38000kr
I priset ingår AKH:s manualbaserade samtalsmetod inkl. modellens praktiska material. Lunch ingår första dagen fika ingår alla dagar.

ANMÄLAN

Utbildningsstart 20 oktober 2020. 
Anmäl dig här >>
(Sista anmälningsdag 21 september2020)

Utbildningsstart 9 mars 2021. 
Anmäl dig här >>
(Sista anmälningsdag 9 februari 2020)

Observera att handledningstillfällena är obligatoriska.