VI SÖKER VOLONTÄRER

Vi söker volontärer med utbildningsstart till XXXX, placering i Stockholm.
Vi söker främst volontärer till vår juridiska telefonjour men även till kvinnojouren.


Våra volontärer utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet och bidrar till att våra jourer kan hålla öppet under helger och kvällstid. Som volontär hos oss deltar du i vår kärnverksamhet genom att lyssna till och stödja våldsutsatta kvinnor per telefon. Vi har även behov av volontärer som under dagtid kan ta emot telefonsamtal, finnas till hands för våra boendekvinnor och deras barn samt utföra andra praktiska göromål som förekommer på en kvinnojour.

SOM VOLONTÄR HOS OSS FÅR DU:

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats
 • Utbildning inför uppdraget som volontär
 • Kontinuerlig fortbildning
 • Handledning vid behov av erfaren personal

VOLONTÄRER TILL TELEFONJOUREN

Du som är engagerad och har en vilja att stötta oss i kvinnojouren. Du sitter i vår telefonjour minst två kvällar per månad. Antingen kvällstid på vardagar, kl. 18.00-20.00 eller dagtid kl. 11.00-15.00 på lördagar och söndagar.

Innan du börjar ditt uppdrag som volontär genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus.


VOLONTÄRER TILL JURISTJOUREN

Du som har engagemang och vilja att hjälpa och stötta i frågor som rör våld i nära relation och familjerätt. Du sitter i vår telefonjour minst två kvällar per månad, kl. 18.00-20.00 på måndagar och onsdagar.

Innan du börjar besvara samtal genomgår du en kortare utbildning på Alla Kvinnors Hus.


VILLKOR

 • Obligatorisk närvaro vid utbildning om 5-6 tillfällen samt vid minst
  tre praktiktillfällen i kvinnojouren.
 • Engagerar dig under minst två år, om minst två arbetstillfällen per månad.
 • Deltar på informationsmöten 2-3 gånger per termin.
 • Deltar i vidareutbildning.
 • För att arbeta som volontär hos oss krävs att du är/blir medlem i Alla Kvinnors Hus.
  Läs mer om medlemskapet>>


UTBILDNING

Volontärutbildningen ger grundläggande kunskap om vår organisation och våld i nära relation. Främst mot kvinnor och barn, sexuellt våld, lagstiftning med mera.

Utbildningsstart XXX


ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast den XXXXX
Skicka CV och en kort presentation av dig själv till:
emma@allakvinnorshus.org

VID FRÅGOR KONTAKTA:
emma@allakvinnorshus.org