STÖD VÅRT ARBETESom ideell organisation är vi helt beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får från företag, privatpersoner och volontärer, har vi möjlighet att hjälpa många våldsutsatta, företrädesvis kvinnor och barn, varje år.

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg
frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig samtalsstöd.

Samtalsstödet är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till  både vuxna och barn i vårt skyddade boende.

På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd.

SÅHÄR KAN DU STÖDJA VÅRT ARBETE:

ELLER SÅHÄR: