ARBETA SOM VOLONTÄR

Som volontär på AKH deltar du i vår kärnverksamhet och ger stöd via telefon till våldsutsatta. Volontärerna utgör en viktig del av AKH:s verksamhet och bidrar till att fler kan få hjälp.

Volontärerna på AKH är mellan 20 och 70 år gamla och representerar en mängd olika yrkeskategorier. Många volontärer uttrycker att det är roligt att kunna hjälpa andra och att volontärarbetet skapar en gemenskap samt ger möjlighet att lära känna många spännande människor.

Under rådande situation i och med Covid-19 har vi ingen ny volontärutbildning planerad.
Ny information publiceras här när restriktionerna ändras.

SOM VOLONTÄR HOS OSS FÅR DU

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats.
 • Utbildning inför uppdraget som volontär.
 • Kontinuerlig fortbildning.
 • Handledning vid behov av erfaren personal.

FÖR SAMTLIGA VOLONTÄRER KRÄVS

 • Obligatorisk närvaro vid utbildning om 5-6 tillfällen
  samt minst fyra praktiktillfällen i kvinnojouren.
 • Att du engagerar dig om minst två arbetstillfällen
  per månad, under minst två år.
 • Deltar på 2-3 informationsmöten per termin.
 • Deltar i vidareutbildning.

VOLONTÄRUTBILDNING

Alla volontärer på Alla Kvinnors hus genomgår en volontärutbildning som ger grundläggande kunskap om vår organisation, mäns våld mot kvinnor och barn, sexuellt våld, hedersproblematik, lagstiftning, barn som bevittnat våld, våldtäkt  och praktisk jourkunskap.
 
Utbildningsledarna är både erfaren personal från Alla Kvinnors Hus, psykoterapeuter och myndighetsanställda. Varje utbildningstillfälle sträcker sig över fem-sex tillfällen samt minst fyra praktiktillfällen i jouren.

ANSÖKAN OCH KRAV

Vi tar emot ansökningar till volontärsutbildningen under utannonserade ansökningstillfälle ungefär en till två gånger per år. Utbildningen är öppen för medlemmar och de som vill bli medlemmar. Antagningen sker genom personliga intervjuer efter inskickad intresseanmälan.
 
Våra volontärer utgör en viktig del av Alla Kvinnors Hus verksamhet. Som volontär hos oss deltar du i vår kärnverksamhet med att ge stöd och råd via telefon till våldsutsatta. Det är meriterande om du har utbildning och/eller annan erfarenhet som du har användning för som volontär hos oss. Det är också meriterande om du har utbildning i samtalsmetodik och/eller erfarenhet av att hålla stödsamtal. 

För alla nya volontärer krävs obligatorisk närvaro vid utbildning om 5-6 tillfällen samt minst fyra praktiktillfällen i jouren. Det krävs även att du engagerar dig om minst två arbetstillfällen per månad, under minst två år.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Själva rekryteringsprocessen går till så att vi först gör en grovgallring för att sedan välja ut ett antal personer som går vidare till intervjuer. I det urvalet ser man till att matcha sökande med de behov som finns, samt att man försöker få in lite olika
åldrar på volontärerna.

Vi vet att det är många som vill gå utbildningen och engagera sig i vår verksamhet som stödjer utsatta kvinnor och deras barn. Alla som söker är därför inte garanterade en plats, trots goda meriter.

KOMMANDE UTBILDNING

Under rådande situation i och med Covid-19 har vi ingen ny volontärutbildning planerad. Ny information publiceras här när restriktionerna ändras.

ANDRA VOLONTÄRUPPDRAG

I Alla Kvinnors Hus dagliga verksamhet arbetar främst anställd personal för att säkerställa kontinuiteten och säkerheten för de som bor hos oss. Men vi är alltid öppna för förslag gällande vår volontärverksamhet. Har du någon yrkeskunskap eller liknande som du vill dela med dig av och som kan vara till nytta för vår verksamhet är du varmt välkommen med ditt förslag till oss: info@allakvinnorshus.org

STÖD OSS