Skyddat boende - prostitution och
annan sexuell exploatering


AKH erbjuder skyddat boende för personer som utsätts för våld, tvång och övergrepp i prostitution eller annan sexuell exploatering.
  • Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt
  • Vi tar främst emot placeringar via socialtjänst

PLACERING OCH ÖVRIGA FRÅGOR
TELEFON: 08-644 09 25
E-POST: boendet@allakvinnorshus.org

OM BOENDET

AKH erbjuder ett kollektivt boende med plats för tre kvinnor och eventuellt medföljande barn. Kvinnan har sitt eget rum och delar gemensamma utrymmen med de andra boende. Hos oss arbetar personal med lång erfarenhet av målgruppen och personalen finns tillgänglig dygnet runt. Tillsammans med kvinnan arbetar vi för att hitta en fungerande struktur i vardagen.

SAMTALSSTÖD OCH KONTAKTMANNASKAP
Alla boende erbjuds en kvalificerad kontaktperson som ger stöd under hela vistelsen. Kvinnan erbjuds samtal utifrån individuella behov, med fokus på utsatthet i prostitution eller annan sexuell exploatering, och syftar bla till att kartlägga våldsutsatthet, identifiera kvarhållande faktorer, psykoedukation och framtidsplanering. Praktiskt stöd erbjuds också så som tex hjälp med ansökningar, kontakt med myndigheter etc.

Genomförandeplan skrivs tillsammans med kvinnan och placerande socialtjänst med syfte att skapa förutsättningar för att tillsammans arbeta mot ett självständigt liv fritt från våld.

GEMENSAMMA AKTIVITETER

Den boende erbjuds att delta i gemensamma aktiviteter tillsammans med personal och andra boende. Dessa aktiviteter anpassas utifrån gruppens behov. Det kan tex vara psykoedukation i grupp, gemensamma utflykter, matlagning, träning i vårt egna gym eller andra av gruppen önskade aktiviteter. Syftet är att skapa nya erfarenhet av goda relationer och en känsla av gemenskap för att minska ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa.