MEDLEM SOM FÖRETAGFöretagsmedlemskapet är ett sätt att visa era medarbetare och
kunder att ni är delaktiga i arbetet mot våld i nära relation.

KONTAKT.
Är du intresserad av våra företagsmedlemskap?
Kontakta info@allakvinnorshus.org


 

STÖDFÖRETAG

10.000:- - 49.999:-/år

Ert företag/ organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får också ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Samt en e-postsignatur och material till sociala medier. Ni får även ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

VÄNFÖRETAG

Minst 50.000:-/år 

CHEFSSEMINARIUM
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

SEMINARIUM MED ALLA MEDARBETARE OM VÅLD I NÄRA RELATION
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan? Tid: 1,5 tim.

ÖVRIGT
Ert företag/organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar
att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Ni får även en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus, samt ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.

PARTNERFÖRETAG

Minst 100.000:-/år

CHEFSSEMINARIUM
Innehåller bl. a: Hur jag som chef upptäcker att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation. Hur jag som chef ska agera när jag tror att någon av mina medarbetare kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Tid: 1,5 tim.

CHEFSSTÖD
Personligt stöd hos Alla Kvinnors Hus när jag som ledare ska stötta medarbetare som kan vara
utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.

SEMINARIUM MED ALLA MEDARBETARE OM VÅLD I NÄRA RELATION
Innehåll bl. a: Attityder gentemot våld i relation. Signaler att vara uppmärksam på. Hur vi kan stötta våldsutsatta. Hur görs en anmälan? Tid: 1,5 tim.

ÖVRIGT
- Rätt att använda Alla Kvinnors Hus logotyp internt och externt enligt överenskommelse.
- Ert företag/organisation presenteras med namn och länk till er hemsida på allakvinnorshus.org, ni får ett tackdiplom och en banner till er hemsida som berättar
att ni stödjer Alla Kvinnors Hus. Ni får även en e-postsignatur och material till sociala medier och digital informationsfolder om Alla Kvinnors Hus, samt ett omnämnande i Alla Kvinnors Hus årliga verksamhetsberättelse.


STÖDFÖRETAG 2023
Svensk trygghetscertifiering
För tryggare och säkrare boende
svensktrygghetscertifiering.se