STÖD OSS SOM FÖRETAGSom ideell organisation är vi beroende av ekonomiskt stöd och frivilliga krafter. Tack vare det stöd vi får från företag, privatpersoner och volontärer, har vi möjlighet  att hjälpa många våldsutsatta, företrädesvis kvinnor och barn men även ickebinära och män, varje år.

Som företag kan du stödja AKH:s arbete på flera olika sätt. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag, stora som små. Även presentkort på kläder och mat som vi kan dela ut till de vuxna och barn som bor hos oss är varmt välkommet.


Om ditt företag vill donera saker, såsom schampo, duschtvål, diskmedel, tvättmedel, vitvaror eller liknande tar vi tacksamt emot detta i mån av plats.

Kontakta info@allakvinnorshus.org om ditt företag vill skänka något eller har frågor om vad vi är i behov av just nu.

Som tack för ert stöd skickar vi gärna ett  ett fint gåvobevis som ni kan sätta upp på kontoret!


MEDLEM SOM FÖRETAG

Vill ni som företag årligen stödja Alla Kvinnors Hus kan ni bli företagsmedlemmar. 

SAMARBETSPARTNER

Om ni har en idé om hur ert företag kan samarbeta med Alla Kvinnors hus i arbetet mot våld i nära relation är ni självklart välkomna att höra av er!

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

Vi ser till att de som utsätts för eller bevittnar systematiskt våld i hemmet får en trygg frizon i vårt skyddade boende. De får inte bara tak över huvudet utan en meningsfull vardag med olika aktiviteter. I förskolan får barnen rutiner, kompisar och trygghet, samtidigt som föräldern får tid för sig själv och bättre kan tillgodogöra sig samtalsstöd.

Samtalsstödet är a och o för att kunna ändra beteendemönster, hitta tillbaka till sig själv och kunna gå vidare i livet. Samtalsstöd ges till  både vuxna och barn i vårt skyddade boende. På vår externa samtalsmottagning erbjuder vi samtalsstöd till vuxna och barn som inte bor i vårt skyddade boende men som också utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. På samtalsmottagningen erbjuder vi även anhörigstöd.


KONTAKT

Telefon: 08-644 09 20
mån-fre kl 9.00-17.00