För många är arbetsplatsen den enda trygga platsen.


CERTIFIERA ER ARBETSPLATS
MOT VÅLD I NÄRA RELATIONVARFÖR CERTIFIERING?

I de flesta arbetsgrupper finns minst en kollega vars hemmiljö kantas av våld, hot och kränkningar från någon som står dem nära. Som arbetsgivare är man inte direkt ansvarig för sina medarbetares fysiska och psykiska hemmiljö. Men en person som utsätts för ett systematiskt mönster av makt och kontroll utvecklar ofta både psykisk och fysiskt ohälsa, vilket visar sig i arbetet på olika sätt. Så det finns flera vinster i att försöka säkerställa att ingen arbetstagare far illa i sin hemmiljö.

En certifiering i arbetet mot våld i nära relation säkrar att er verksamhet höjer sin kompetens i frågor som rör fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld samt att ni bedriver ett metodiskt arbete för att förbättra era anställdas hälsa och säkerhet.

HUR GÅR CERTIFIERINGEN TILL?

Certifieringen leds av en utbildare från AKH. Ledning och anställda i verksamheten genomgår en utbildning för att öka sin kunskap om våld i nära relation, varningssignaler och bemötande. Vi skräddarsyr utbildningsupplägget i samråd med er så att det passar er verksamhet. (Certifieringen kan även ske digitalt).

AKH tar i samråd med ledningen fram en policy med riktlinjer för hur arbetet mot våld i nära relation ska fortlöpa på arbetsplatsen. Handledning ingår under de 3 år som certifieringen är giltig. Därefter erbjuds verksamheten omcertifiering, vilken är en mindre omfattande process än huvudcertifieringen.

MÅLSÄTTNING

Efter avslutad certifiering ska de
anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om våld i nära relation, dess konsekvenser, varningssignaler och bemötande. De anställda ska även veta var de kan vända sig för stöd,
rådgivning och skydd om de själva
eller en kollega utsätts för våld av någon i sin omgivning.

ÖVRIGT

Vid genomförd certifiering får ni ett diplom som styrker ert systematiska arbete mot våld i nära relation. Ni får även ett certifieringsmärke som ni kan använda på er hemsida, i era sociala medier etc. 

PRIS

Kontakta oss för offert:
info@allakvinnorshus.org