TEL: 08-644 09 20 

TELEFONTIDER:
måndag-fredag
09.00-17.00

UTBILDNINGSGRUPP 
FÖR NÄRSTÅENDE

Drabbad är inte bara den som är utsatt för våld i nära relation. Ovissheten och oron delas av alla som anar vad som faktisk pågår, de som står nära och vill hjälpa. Men hur då? Ofta brottas närstående med egna inre konflikter. Å ena sidan vill man visa stor hänsyn och förståelse, å andra sidan skaka om och ropa bryt-upp-du-är-värd-bättre! 

Så, hur navigerar man, försiktigt eller rakt-på-sak? 
För att svara behöver man först förstå våldets lömskhet. Våld i nära relation tar sig många uttryck, skadan går på djupet. Självkänslan och tilltron till andra försämras, ingen del av livet är fredad. Det är en utmaning att nå fram! Därför behövs en utbildningsgrupp för närstående. Så man får fördjupad förståelse och verktyg att komma vidare. Kraft och kunskap!

Välkommen att göra intresseanmälan via formulär nedan eller per telefon.

OM UTBILDNINGSGRUPPEN

Utbildningsgruppen fokuserar på att få en ökad förståelse för varför det blev som det blev. Vi ökar kunskapen om våldets förutsättningar och vilka uttryck våldshandlingar kan ta sig – allt från att bli förminskad och kränkt till att inte ha tillgång till sin egen ekonomi. Och framförallt, vi fokuserar på hur du som närstående kan hitta ett bättre sätt att förhålla dig, stå ut och att kunna vara ett så bra stöd som möjligt.

Innehåll: våldskunskap; förutsättningar och mekanismer, processer och strategier, roller och konsekvenser. Vad den våldsutsatta inte gör vs vad den faktiskt gör. Utbildningen varvar teori och övningar med syfte att öka kunskapen om våld i nära relation och att hitta en ny strategi för hur stå ut.

DATUM

Kommer inom kort.

TID

Kommer inom kort.


PLATS

Stockholm eller digitalt

PRIS

1500kr/person